In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet marktpraktijken van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Markski BVBA. Gelieve ons op voorhand op de hoogte te brengen.

Graag hadden wij de reden van de retour gekend, zodat wij U in de toekomst nog beter van dienst zouden kunnen zijn.

De goederen moeten ongebruikt en volledig in de originele verpakking teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bijvoorbeeld binnen 4 werkdagen).

Goederen die specifiek voor de klant ontworpen of aangepast zijn, worden niet teruggenomen en de klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

De goederen moeten teruggestuurd worden naar volgend adres: Bogner (Markski bvba), Blauwtorenplein 4-6, 2000 Antwerpen.